Miljö

Vi på Let's Paint Måleri & Design arbetar för att vara ett så klimatneutralt måleriföretag som möjligt. Let's Paint Måleri & Design vill vara kundens hållbaraste lösning för måleriuppdrag. Detta kan vi vara genom god kunskap om hur vi påverkar miljön och på det sättet ständigt införa åtgärder som förbättrar vår miljöprestanda och skyddar miljön enligt ledningssystem ISO 14001.


Vår miljöpåverkan idag kommer främst utifrån färgen vi använder och vi har därför som mål att använda marknadens mest miljövänliga färg som inte tummar på kvalitén. Vi använder enbart färger med svanenmärkning eller annan likvärdig stämpel. Vi har som mål att 100 % av våra färger ska vara miljömärkta. Det är viktigt för oss att färgen är miljövänlig och skonsam mot hälsan under användningsfasen men även att färgen framställts under bra förhållanden och eventuella rester tas om hand på korrekt sett från oss.

Vår andra stora negativa miljöpåverkan är utsläpp relaterade till transporter. Transporterna är viktiga för att vi ska kunna utföra vårt arbete men vi optimerar dessa transporter och utnyttjar samåkning för att minimera onödiga utsläpp. Över tid ska vi ställa om vår fordonsflotta till fordon som drivs på hållbarare drivmedel och ett mål att minska vårt koldioxidutsläpp med minst 5 % till 2025.

Vår tredje stora miljöpåverkan är materialsvinn. Vi arbetar för att sortera och slänga vårt avfall på rätt sätt i alla lägen men vi arbetar också aktivt med att minska vårt avfall och hitta nya lösningar för att alltid hålla vårt materialsvinn så lågt som möjligt. Vi tycker det är fantastiskt med olika kulörer men förespråkar en enhetlig kulör på större projekt för att optimera färganvändandet genom att minska färgspill, rollers och penslar som inte behöver bytas ut mellan färgbyten och våra målare blir även på så sätt mer tidseffektiva. Under våren 2021 börjar vi även mäta vårt materialspill i olika processer för att se vart vi kan förbättra och fortsätta vårt mål mot ett klimatneutralt måleriföretag.

Läs vår senaste hållbarhetsrapport

För att både vi själva, våra kunder och våra samarbetspartners ska kunna följa vårt hållbarhetsarbete har vi skapat en årlig hållbarhetsrapport. Denna innehåller bland annat hur vi på Let's Paint definierar hållbarhet, våra mål för 2024 och en hel del statistik från året som varit. Ladda ner vår senaste rapport via knappen nedan för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.