Vår vision

Let's Paint arbetar för en vision och ett mål att Let's Paint Måleri ska bestå av hälften kvinnor och hälften män och en kombination av olika åldrar och bakgrunder. Detta är något som vi aktivt jobbar med och strävar mot. Jämställdhet handlar om att behandla alla på ett bra sätt, att jobba bort de strukturella löneskillnader som finns mellan män och kvinnor samt att stå upp för sina medmänniskor.


50/50-visionen

Let's Paint arbetar för en vision och ett mål att Let's Paint Måleri ska bestå av hälften kvinnor och hälften män och en kombination av olika åldrar och bakgrunder. Detta är något som vi aktivt jobbar med och strävar mot. Jämställdhet handlar om att behandla alla på ett bra sätt, att jobba bort de strukturella löneskillnader som finns mellan män och kvinnor samt att stå upp för sina medmänniskor.

Vi jobbar för en ökad jämställdhet inom måleribranschen. Vi i ledningen på Let's Paint arbetar också systematiskt för att påverka hur våra medarbetare beter sig mot varandra och skapa en kultur där alla är lika mycket värda och man snackar med varandra på ett ”schysst” sätt. Vi ser att många kvinnor är på väg in i målaryrket men försvinner ut nästan lika snabbt och så har det varit i många år. En del av förklaringen är att yrket styrs av manliga normer och traditioner. Vi tror att lösningen är ett seriöst och långsiktigt jämställdhetsarbete.

Arbetsmiljön i företaget följs enligt de lagar och förordningar som reglerar god arbetsmiljö. Företaget ska följa arbetsmiljöarbetet genom internkontroll med jämna intervaller i form av nöjdmedarbetarundersökning, medarbetarsamtal och en öppen dialog i den vardagliga verksamheten som sedan blir till grund för arbetet med att ständigt förbättra arbetsmiljön på Let's Paint Måleri & Design.